Palestina-workshop på Pride House 23. juni

Pride House er en del av Skeive Dager i Oslo, som arrangeres 23. og 24. juni i år. Pride House skal fungere som en debattarena for ulike aktører inviteres for å diskutere temaer aktuelt for den skeive- og homobevegelsen. Queers4Palestine er et uavhengig nettverk bestående av skeive palestinaaktivister.  Vi vil under Pride House holde en workshop23. juni kl 17.00 som vil ta for seg følgende: Deler av den skeive bevegelsen har reagert på Israels forsøk på å ”rosavaske” seg som det eneste ... Les mer

Workshop og studietur til Vestbredden for kunstnere + vårsalg i Palestinabutikken

 Workshop og studietur til  Vestbredden for kunstnere 28.oktober - 7. November  2011 I samarbeid med den palestinske kunstnerorganisasjonen PACA og Palestinakomiteen arrangeres det workshop i Ramallah. Deltagere vil være palestinske og norske kunstnere. Målet er sammen å produsere en utsmykking av keramiske fliser. Gjennom prosessen blir det diskusjoner om formspråk, uttrykksformer og  meningsinnhold basert på kunnskap og  erfaring fra deltagerne fra disse to landene. Det vil være ... Les mer