Trondheimskonferansen krever at norske bånd til Israel må brytes

Uttalelse fra Trondheimskonferansen ”Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 27. - 29. januar 2017. Konferansen samlet 626 tillitsvalgte fra hele landet. 2017 – et symboltungt år for Israels folkerettsstridige okkupasjons- og apartheidpolitikk overfor det palestinske folket. Norske bånd til Israel må brytes. Trondheimskonferansen 2017 krever: at norske myndigheter fordømmer Israels brudd på folkeretten ved at det innføres sanksjoner at norske ... Les mer