Workshop og studietur til Vestbredden for kunstnere + vårsalg i Palestinabutikken

 Workshop og studietur til  Vestbredden for kunstnere 28.oktober - 7. November  2011 I samarbeid med den palestinske kunstnerorganisasjonen PACA og Palestinakomiteen arrangeres det workshop i Ramallah. Deltagere vil være palestinske og norske kunstnere. Målet er sammen å produsere en utsmykking av keramiske fliser. Gjennom prosessen blir det diskusjoner om formspråk, uttrykksformer og  meningsinnhold basert på kunnskap og  erfaring fra deltagerne fra disse to landene. Det vil være ... Les mer