Den andre siden

Kontrollpost mer eller mindre stengt. Foto: Lene Espelund

Hvem er jeg og hvor er jeg? Jeg forholder meg til mennesker på begge sider av konflikten og prøver å se de ulike virkelighetene. Hvert enkelt menneske er ansvarlig for sine egne handlinger, men jeg ... Les mer

Utdanning under okkupasjon

Sjekkposten ved Qalandiya er en av de mange sjekkpostene og veisperringene på Vestbredden. Her må mange studenter gjennom hver dag på vei til universitetet. Foto: Erling Hess Johnsen

I Palestina møter studentene store utfordringer i løpet av utdanningen sin på grunn av Israels okkupasjon av de palestinske områdene. Veisperringer, sjekkposter, muren og ulovlige arrestasjoner er ... Les mer

Reisebrev frå Tulkarm: Separasjonsbarrieren – kvardag under okkupasjon

Separasjonsbarrieren: Overgang frå gjerde til mur. Foto: Live Håberg

Eg har no budd to månader i Tulkarm, og blir gradvis van med kvardagslivet her. Byen “min” har rundt 60 000 innbyggjarar. Han ligg nord på Vestbreidda, rett aust for den israelske separasjonsbarrieren ... Les mer