Den andre siden

Hvem er jeg og hvor er jeg? Jeg forholder meg til mennesker på begge sider av konflikten og prøver å se de ulike virkelighetene. Hvert enkelt menneske er ansvarlig for sine egne handlinger, men jeg mener at å fordele skyld ofte brukes for å rettferdiggjøre hevn, noe som kan føre til en ond sirkel. Jeg reiser rundt i det okkuperte området og snakker ofte med soldater. Ved en militær kontrollpost blir jeg stoppet for en prat. Hvem er du og hvorfor er du her? sier soldaten til meg. Jeg ... Les mer

Utdanning under okkupasjon

I Palestina møter studentene store utfordringer i løpet av utdanningen sin på grunn av Israels okkupasjon av de palestinske områdene. Veisperringer, sjekkposter, muren og ulovlige arrestasjoner er hindringer som vanskeliggjør studiehverdagen deres. På sjekkposten ved Qalandiya mellom Jerusalem og Ramallah kommer to soldater med geværer inn i bussen for å sjekke ID-papirer. De palestinerne som ikke har papirer fra Jerusalem, må gå av bussen og gå gjennom sjekkposten. Sjekkposten, som er kjent ... Les mer

Reisebrev frå Tulkarm: Separasjonsbarrieren – kvardag under okkupasjon

Eg har no budd to månader i Tulkarm, og blir gradvis van med kvardagslivet her. Byen “min” har rundt 60 000 innbyggjarar. Han ligg nord på Vestbreidda, rett aust for den israelske separasjonsbarrieren som har vore under bygging sidan 2002. Barrieren er eitt av dei mest handfaste teikna på den israelske okkupasjonen her i området. Separasjonsbarrieren har form av ein mur i urbane område og eit gjerde utanfor bystrøk. Israel har heile tida hevda at barrieren er eit sikkerheitstiltak. Dersom ein ... Les mer