Relevante nettsider

Palestinabevegelsen i Norge

Andre norske organisasjoner

Offisielle palestinske og israelske sider

Vennskapsgrupper i Norge

Blogger

Palestinske selvstendige organisasjoner (NGOer) og fagforeninger

Israelske menneskerettighets- og fredsorganisasjoner

  • BT’selem (menneskerettigheter)
  • Gush Shalom (Uavhengig aktivistorganisasjon mot okkupasjonen)
  • Yesh Din (Arbeider for palestinernes rettigheter og mot okkupasjonen)
  • Peace Now (fredsorganisajon)
  • ICAHD (israelere mot husødeleggelser)
  • Who Profits? (jobber med å skaffe informasjon om selskaper og industri som profiterer på okkupasjonen)
  • Workers’ Advice Center (israelsk fagorganisasjon for israelere og palestinere
  • Baladna (ungdomsorganisasjon for palestinere i Israel)
  • Breaking the Silence (organisasjon av tidligere okkupasjonssoldater)
  • Zochrot (Remembering Nakba)