Palestina er ikke Israel

Å beskrive palestinske steder som israelske er feil, og er ifølge norske markedsføringslov §7 villedende markedsføring. Dette er også med på å rettferdiggjøre Israels ulovlige okkupasjon av Palestina. Fellesutvalget for Palestina har kartlagt norske reisearrangører sine turer til Israel og Palestina, her definert som de palestinske områdene på Gaza og Vestbredden samt Øst-Jerusalem. Vi har funnet at så mange som 5 av 8 reisearrangører besøker en eller flere israelske bosettinger og støtter de ... Les mer

Turisme i Israel og Palestina

... Les mer

Våpenhandel Norge-Israel

Neste plakat -> Neste plakat -> Våpenhandel og militært samarbeidmellom Norge og Israel – en mangelpå samstemthet i norsk Midtøsten-politikk Hvert år gir norske myndigheter flere hundre millioner kroner i bistand til palestinske selvstyremyndigheter for oppbygging av institusjoner i en framtidig palestinsk stat. Samtidig går det store summer fra Norge til den israelske okkupasjonsindustrien. Dette skjer gjennom blant annet Statens Pensjonsfond Utlands ... Les mer

Gaza

Gaza – Verdensstørste fengsel Siden okkupasjonen av Gaza i 1967 har Israel hatt kontroll over Gazas luftrom og farvann. De har hatt full kontroll over landområder, all utreise og innreise, import og eksport. I 2005 trakk Israel ut de 5000 israelske bosetterne som bodde der, samt de militære styrkene, ut av Gaza. Etter det palestinske valget i 2006 har området vært avskåret fra omverdenen gjennom økonomiske sanksjoner og blokader. 38% av befolkingen er arbeidsledige, hvorav ... Les mer

Israelske bosetninger

ISRAELSKEBOSETNINGER Under seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel de palestinske områdene Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem. Dermed kontrollerte Israel hele det opprinnelige Palestina. Få måneder etter ble de første jødiske bosetningene på okkupert palestinsk jord påbegynt.Bosetningene er ulovlige etter internasjonal lov, men likevel fortsetter utbyggingen. I 2011 var det i følge den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B’tselem i alt 124 bosetninger med 311.431 ... Les mer

Jerusalem

Jerusalem JERUSALEM IDRAMATISK ENDRING Jerusalem er i dramatisk endring. I århundrer var byen den viktigste byen i Levanten. Her var sykehus, skoler, universiteter, administrative sentre og markeder. Jerusalem var et kulturelt, historisk, sosialt og politisk sentrum for muslimer, kristne og jøder i området. I følge FNs delingsplan i 1947 skulle Jerusalem verken tilhøre Israel eller Palestina, men settes under ... Les mer

Flyktninger

PALESTINSKE FLYKTNINGER FNs deling av Palestina i en jødisk og en palestinsk del i 1947 ga opphav til et av de største flyktningproblemer verden har sett. Jødene utgjorde i 1947 bare en tredjedel av befolkningen i det opprinnelige Palestina. Likevel utgjorde den jødiske staten 56% av landområdet og hadde et knapt flertall av jøder i FNs delingsplan. For å sikre et jødisk flertall i den fremtidige staten, gjennomførte sionistene en til tider brutal fordrivelse med blant annet flere ... Les mer