Forventar at norske myndigheiter reagerer på ny israelsk innreiselov

Knesset, den israelske nasjonalforsamlinga, vedtok måndag 6. mars ei lov som forbyr innreise for folk som støtter ein boikott av Israel eller av dei folkerettsstridige busettingane på okkupert jord. Den nye lova inneber at det er forbode å gje visum eller opphaldsløyve til utanlandske statsborgarar som oppfordrar til økonomisk, kulturell eller akademisk boikott, enten det er av Israel eller busettingane som Israel har bygd på okkupert palestinsk jord. Busettingane vart seinast i desember 2016 ... Les mer

Opprop: Stopp Israels angrep på BDS-bevegelsen og kriminalisering av menneskerettighetsaktivister

57 norske organisasjoner forsvarer retten til å drive BDS (boikott, desinvesteringer og sanksjoner) og til å kjempe for menneskerettighetene og folkeretten med fredelige midler. Les oppropet her.  – Vi er veldig bekymret for den kriminaliseringen av politisk aktivisme som vi ser i både Europa og USA, der målet virker å være og stoppe arbeid for menneskerettighetene og mot den israelske okkupasjonen, sier Tora Systad Tyssen, leder i Fellesutvalget for Palestina, om oppropet hvor 57 norske ... Les mer

Bli med på studietur til Palestina og Israel 1.-8. april

Fellesutvalget for Palestina inviterer med dette til studietur til Palestina og Israel 1.-8. april 2017. Studieturane me arrangerer er for medlemmer i medlemsorganisasjonane våre. På turen planlegg me å møte ulike mennesker og organisasjonar og besøke ulike stadar i Palestina (Vestbreidda og Aust-Jerusalem) og Israel. Målet med turen er å gje eit usminka og direkte bilete av korleis kvardagen for det palestinske folket under den israelske okkupasjonen er. Me reiser mellom anna til ... Les mer

– En løsning må bygge på alle menneskers likeverd

Årsmøtet 2017 til fagforbundet TeoLOgene stiller seg bak den internasjonale BDS-kampanjen. På årsmøtet 17. – 18. januar til Fagforbundet TeoLOgene ble det vedtatt at forbundet stiller seg bak den internasjonale kampanjen BDS (Boycott, Divestment and Sanctions). TeoLOgene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentleg sektor, i statleg, kommunal eller privat verksemd. Dei aller fleste medlemmene jobber i Den norske kyrkja. TeoLOgene er medlem i Fellesutvalget for ... Les mer

Trondheimskonferansen krever at norske bånd til Israel må brytes

Uttalelse fra Trondheimskonferansen ”Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 27. - 29. januar 2017. Konferansen samlet 626 tillitsvalgte fra hele landet. 2017 – et symboltungt år for Israels folkerettsstridige okkupasjons- og apartheidpolitikk overfor det palestinske folket. Norske bånd til Israel må brytes. Trondheimskonferansen 2017 krever: at norske myndigheter fordømmer Israels brudd på folkeretten ved at det innføres sanksjoner at norske ... Les mer

Globaliseringskonferansen: Palestinske flyktningar – igjen og igjen

Det vert sagt at uansett kor ille folk har det i Midtausten, har alltid dei palestinske flyktningane det endå verre. Det verkar og å gjelde for dei 560 000 palestinske flyktningane som var til i Syria då krigen der braut ut i 2011. Medan mange syrarar har greidd å kome seg ut av landet, er flesteparten av dei palestinske flyktningane, som har levd statslause i flytkningeleiarar sidan dei kom til Syria etter krigane i 1948 og 1967, internt fordrevne. Hos nabolanda møter dei stengte grenser. Nok ... Les mer

Verdensseminar: Samarbeid på ville vegar

Forsking og utvikling av ny kunnskap skal vere med å rive ned murar og drive verda framover. Kva skjer når ny teknologi og kunnskap heller vert nytta til ressursran, undertrykking og væpna kamp? Tysdag 25. oktober inviterer Fellesutvalget for Palestina i samarbeid med Senter for utvikling og miljø og SAIH til Verdensseminaret (tidlegare Ulandsseminaret) på Blindern for å diskutere dei problematiske sidene ved norsk-israelsk forskingssamarbeid. Ei rekke norske universitet bidreg gjennom ... Les mer

Palestinakonferansen 2016: Palestinsk motstandskamp

Søndag 16. oktober inviterer Fellesutvalget for Palestina igjen til Palestinakonferansen ved Høgskulen i Oslo og Akershus. Til neste år vert vi diverre nøydd å markere 50 år med israelsk okkupasjon av Vestbreidda og Gaza. Palestinarane har gjennom dei fem tiåra protestert og slost mot okkupasjonen og for sjølvstyre på ei rekke ulike måtar, men utan at det overordna målet er nådd: Eit fritt Palestina. Vi vil difor på Palestinakonferansen 2016 ta opp temaet palestinsk motstandskamp – kor står ... Les mer

Norge bør ikke bidra til et israelsk gasseventyr

Espen Løken, sekretariatssjef i Industri og Energi (bildet), har et klart budskap til olje- og energiminister Tord Lien besøkte Israel og åpnet for gassamarbeid mellom Norge og Israel. Denne bloggposten ble først publisert på Industri og Energis nettsider.  Ved å gi Israel tilgang til norsk olje- og gasskompetanse, tar vi tydelig stilling for en okkupasjonsmakt i en svært betent konflikt der det ikke er avklart hvem som eier ressursene i havområdene i Middelhavet, skriver sekretariatsjef ... Les mer

Å stele jord er eit problem

Den israelske ambassadøren til Noreg, Raphael Schutz, skriv i ein kronikk tysdag at det ikkje er den israelske busetnadspolitikken, men heller det fastlåste palestinske tankesettet, som er eit hinder for fred. Han er indignert over at Noreg, saman med resten av det internasjonale samfunnet, kritiserer den israelske busetnadspolitikken. Dette lesarinnlegget vart først publisert på NRK Ytring sine sider.  Kvifor busetnadane ikkje er er eit hinder for fred har ikkje Schutz noko svar på, ... Les mer