Palestinske barn i israelske fengsler: Konferanse 7.februar

Velkommen til konferanse på Litteraturhuset  i Oslo lørdag 7. februar kl. 10.00 -16-00

Med blant andre;
– Gerard Horton og Salwa Dubaisi fra Military Court Watch: “Breaking a Generation”
-Amira Hass, israelsk journalist: Palestina i dag
– Mads Gilbert, lege og palestinavenn. Kårets til «Årets navn» i VG i 2014
– Svein Roald Hansen, sitter i utenrikskomiteen for AP.

Paneldiskusjon: Hva kan Norge bidra med for å bedre barnas situasjon?

For mer informasjon om arrangementet, se Facebook:  «Palestinske barn i israelske fengsler».

 

Andre arrangementer i forbindelse med kampanjen:
Horton og Duaibis: «Breaking a generation»

  1. februar: Bergen, kl. 18.00  Litteraturhuset Bergen (Østre Skostredet 5-7), Alver
  2. februar: Kristiansand, kl. 18.00 Arkivet , Vesterveien 4
  3. februar: Drammen, kl.19.00 Sted: kommer
  4. februar: Hønefoss kl.18.00 Hotell Ringerike, Kongensgt. 3

Arrangører: Palestinakomiteens lokallag.

 

Om innlederne:

Amira Hass er en israelsk journalist som har bodd både på Vestbredden og på Gaza-stripen og rapportert derfra. Hun er kritisk til den israelske regjeringens politikk, men har også skrevet kritisk om den palestinske ledelsen. I 2008 reiste hun til Gaza med en av Free Gazas båter. Hun har vunnet flere priser for sitt arbeid, bl.a. fra Journalister Uten Grenser.

Den australske juristen Gerard Horton har en master i folkerett, og har i flere år arbeidet for palestinske fangers rettigheter.  Han har praktisert som advokat for organisasjonen Defence for Children International (DCI), og er en av grunnleggerne av organisasjonen Military Court Watch (MCW). Horton har siden 2007 arbeidet for mindreårige som har blitt stilt for israelsk militærdomstol og skrevet en rekke toneangivende rapporter om temaet.

Salwa Duaibis (f. i Nazaret, 1960) har siden 1983 arbeidet med menneskerettigheter og utviklingsarbeid, med fokus på å synliggjøre og beskytte menneskerettighetene i de okkuperte palestinske områdene. Arbeidet inkluderer å utvikle handlingsstrategier og knytte til seg samarbeidspartnere som kan sette deres saker på dagsorden.   Ett av hovedmålene er å få europeiske politiske institusjoner og samfunnsgrupper til å bidra til å øke presset for å få innført internasjonal lovgivning i de okkuperte palestinske områdene.

Military Court Watch (MCW) styres etter to prinsipper. Det første er at alle barn som blir arrestert av israelske myndigheter skal innvilges alle rettigheter og den beskyttelse som er garantert ved internasjonal lovgivning. For det andre kan det ikke under noen omstendighet forsvares at palestinske og israelske barn behandles ulikt av det militære og det sivile rettssystemet. Med dette målet i sikte undersøker, igangsetter, informerer og utdanner MCW folket i regionen og ellers.

MCW er en frivillig organisasjon som er etablert av en gruppe advokater og andre faglærte som deler troen på at lovverket må ligge til grunn i et styresett. MCW fokuserer på enkeltsaker og forsøker å gi en samlet anbefaling. Når disse rådene blir tatt til følge vil MCWs virke opphøre.

 

Om kampanjen:

Barnekonvensjonen sier at barn har behov for spesiell beskyttelse og derfor har de sine egne rettigheter uttrykt i barnekonvensjonen. Den gir barna de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor. Rettighetene er politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle og gjelder alle under 18 år, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion, kultur.

Israelske barn har krav på beskyttelse frem til de er 18 år. Det er ikke slik for de palestinske barna. Et palestinsk barn kan bli fengslet når han eller hun blir 12 år gammelt. Allikevel er ikke videoer av livredde barn helt ned i 6 års alderen som blir arrester av flere israelske soldater uvanlig.

UNICEF la tidligere i år fram en rapport der det dokumenteres hvordan de palestinske barna ofte blir mishandlet i israelsk fangenskap. En ny studie viser at hele 75 % av de fengslede barna blir offer for fysisk vold i israelske fengsler.

Det er heller ikke uvanlig å bli utsatt for psykisk tortur. Historiene er hjerteskjærende.  Å høre mamma og pappa komme for å hente deg, i glippa mellom veggen og taket, før de får beskjed om at du må sitte en stund til – telefonen de fikk med den befriende beskjeden om at de kunne hente barnet sitt  “var en misforståelse”. Dette er en historie mange palestinske barn har opplevd og fortalt videre.

Hvert år blir 700 palestinske barn under 18 år fra den okkuperte Vestbredden blir tiltalt i israelske militære domstoler etter å ha blitt arrestert, avhørt og anholdt av den israelske hæren. Siden 2000, har mer enn 8000 palestinske barn blitt anholdt.

Hva gjør dette med samfunnet? Med barna? Med familien? Er det mulig å forestille seg disse ungene ta til orde for en fredelig løsning på konflikten i etterkant å ha opplevd arrestasjon og tortur ned i 12-års-alderen? Om ikke umulig å forestille seg så i hvert fall mye å kreve.

Kampanjen ønsker å sette fokus på palestinske barn i israelske fengsler. Det blir arrangert åpne møter og standvirksomhet over hele landet.
Vis din motstand, skriv under på oppropet mot palestinske barn i israelske fengsel! 

 

Initiativtakere og tilsluttede organisasjoner:

KFUK/KFUM – Global, Kirkens Nødhjelp, Kvekersamfunnet, Kvekerhjelp, Norsk Folkehjelp – Seniorer for Palestina , Redd Barna, Kvinneligaen for fred og frihet i Norge, Bestemødre for Fred, Utdanningsforbundet, Fellesorganisasjonen(FO), LO i Oslo, Fagforbundet Ungdom, Norsk Transportarbeiderforbund, Industri Energi, Heismontørenes Fagforening, Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina.

Barn arrestert

Kravene:

Utenriksministeren må legge press på Israels myndigheter  slik at de stopper bruk av administrativ forvaring av palestinske barn. Ingen barn skal fengsles!

Hvis mindreårige likevel blir arrestert og fengslet, er dette våre krav:

– Ingen bruk av tortur, bruk av fotlenker, håndjern og bind for øynene må opphøre.

– Barn skal ikke arresteres midt på natten.

– Israelske og palestinske barn skal behandles likt, palestinske barn under 18 år skal klassifiseres som mindreårige.

– Mindreårige har klare rettigheter, har krav på advokat-bistand og kan ikke sendes ut av okkupert område for å forhøres eller fengsles i Israel.

– Alle barn skal under forhør ledsages av et familiemedlem

About Anna Lund Bjørnsen

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/palestin/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273