Aktivist Bassem Tamimi løslatt etter 13 måneder i fengsel

En militærdomstol avgjorde tirsdag at den palestinske aktivisten Bassem Tamimi fra Nabi Saleh skulle løslates etter 13 måneder i fengsel. Tamimi ble arrestert fra sitt hjem i Nabi Saleh, nordvest for Ramallah 24. mars i fjor under anklage av å ha organisert demonstrasjoner i landsbyen. Tamimi regnes som menneskerettighetsforkjemper av EU, og ble nylig erklært samvittighetsfange av Amnesty International.

Bassem Tamimi

Påtalemyndighetene anket umiddelbart avgjørelsen om løslatelse, men retten avslo anken og Tamimi ble løslatt tirsdag kveld. Løslatelsen innebærer imidlertid strenge restriksjoner på hans bevegelsesfrihet; han kan kun oppholde seg i Ramallah-området og han er under husarrest fra hver torsdag til lørdag frem til retten utsteder dommen. Tamimi har erklært seg ”ikke skyldig” i alle anklager mot han, men samtidig holder han stolt frem at han har organisert demonstrasjoner i landsbyen.

I løpet av rettsaken mot Tamimi har en militær leder uttalt at det israelske militæret responderer med uproporsjonalt mye makt mot de palestinske demonstrantene. Samtidig har en israelsk politietterforsker innrømmet systematiske brudd på palestinske mindreåriges rettigheter i politiforhør. Hovedvitnet mot Tamimi er da 14 år gamle Islam Dar Ayyoub, som ble arrestert av væpnede styrker i sitt hjem i Nabi Saleh natt til 23. januar 2011. Det kommer frem av hans forklaring at Bassem og Naji Tamimi organiserte grupper av ungdom med forskjellige oppgaver under demonstrasjonene i landsbyen. Forklaringen bør imidlertid erklæres ugyldig fordi det er dokumentert en rekke brudd på Dar Ayyoubs rettigheter.

Innbyggerne i Nabi Saleh har siden 2009 demonstrert ukentlig mot utbyggingen av bosetningen Halamish på deres land. Siden da har militæret foretatt mer enn 80 protest-relaterte arrestasjoner, hvorav de fleste av de arresterte er ungdom. Innbyggertallet i landsbyen utgjør like over 500, altså har ca 10 % av befolkningen blitt arrestert.

Kilde: The Popular Struggle Coordination Committee

About Evie Soli

Evie Soli har vært engasjert i Palestina-saken i en årrekke, og i tillegg til arbeid for boikott i Norge og Europa har hun bodd i Palestina i to år. Der har hun vært involvert i palestinsk-ledede sivile aksjoner mot okkupasjonen, og studert arabisk og politikk ved Birzeit universitetet. Soli har studert sosialantropologi ved NTNU, og er nå masterstudent ved Center for Middle Eastern Studies, Universitetet i Lund.

Legg igjen en kommentar

*