Strømkrise i Gaza

De siste ukene har det vært alvorlig strømkrise i Gaza. Elektrisitetsverket i Gaza er tomme for diesel og stengte i forrige uke. Dermed har det vært strømkutt i Gaza 12 timer i døgnet den siste uka.

KJETIL ØSTNOR, GAZA

Gaza er så godt som tomt for drivstoff

Kombinasjonen av lite elektrisitet og drivstoff i Gaza kan bli dødelig. I fravær av elektrisitet, er vannpumper, kloakkrenseanlegg, kuvøser og annet livsnødvendig sykehusutstyr helt avhengig av diesel for å kunne operere. I følge den Israelske menneskerettighetsorganisasjonen Gisha, er det Gazas totale daglige forbruk av drivstoff, 250 – 300 000 liter bensin og 700-750 000 liter diesel. Over halvparten av dieselforbruket går vanligvis til å operere Gazas elektrisitetsverk. Al Mezan Center For Human Rights rapporter at i løpet av det siste året, før den nåværende krisen startet, var det til sammen 2 300 timers strømkutt i Gaza. Dette innebærer daglig strømkutt på 6 timer og 20 minutter i gjennomsnitt. Den siste uka har det vært 12 timers daglige strømkutt.

I henhold til internasjonal rett, har Israel ansvaret for sørge for at sivilbefolkningen som lever under okkupasjon har tilgang til vanlige tjenester slik som helse og utdannelse. Israel har siden 2007 innført restriksjoner på drivstoff til Gaza, og drivstoffrørledningen ved Nahal Oz, øst for Gaza by, har vært stengt siden januar 2010. Israel leverer fortsatt strøm til Gaza, men strømleveransen dekker kun ca halvparten av behovet. Dette har ført til kontinuerlig strømkrise i Gaza. For å bøte på krisen har siden starten av blokaden brorparten av drivstoffet til Gaza kommet fra tunnelene under grensen til Egypt. Sammenlignet med tidliger, har de siste ukene drivstoffimporten gjennom tunnelene blitt redusert til en tredjedel.

Stømkrise i Gaza

Konsekvenser for helsesektoren

Palestinian Centre for Human Rights rapporterer at helseministeriet i Gaza er i krise siden de ikke har strøm eller diesel for generatorene som gir strøm til sykehus eller helseklinikker i Gaza. I følge helseministeriet står 80 % av pasientene i fare for å bli verre som følge av mangel på elektrisitet på sykehusene. Oxfam rapporterer at før helgen at Gazas sykehus kun hadde 28% igjen av sine krisereservoarer av drivstoff. Spesielt sårbare er de over 100 tidligfødte som for tiden ligger i kuvøser i Gaza. Uten strøm vil disse spedbarna ikke overleve. I tillegg har Gaza 400 pasienter som trenger dialyse to til tre ganger i uka og 66 pasienter som for tiden befinner seg på intensiv avdelinger.

Vann og kloakk

Uroen i Gaza, er at hvis strømkrisen forsetter, vil dette gå ut over kloakk og vann. UNICEF varsler om at kloakkrenseanlegget i Gaza snart vil være ute av drift hvis det ikke kommer inn mer drivstoff. Dette vil innebære at 95 millioner liter kloakk vil sendes rett ut i havet hver dag. Kloakken trenger også pumper for å operere og det er frykt for at kloakk skal begynne å flyte i gatene i Gaza. UNICEF rapporterer også at 18 brønner i Gaza er avhengige av elektrisitet siden de ikke har generatorer. Med 12 timers strømbrudd daglig vil de kun pumpe opp 50 % av den normale kapasiteten. I tillegg er avsaltingsenhetene som produserer ferskvann for den sørlige og midtre del av Gaza avhengig av strøm. Med 12 timers strømkutt regner man med 60 % nedgang i ferskvannsproduksjonen fra disse enhetene. I tillegg vil selvsagt mangelen på strøm også gå hardt utover Gazas sårbare økonomi.

Norsk Folkehjelps kontor i Gaza har egen generator og et lager med diesel. Dermed kan vi fortsette arbeidet et par uker uten avbrudd selv med strømkutt. I helgen ble det annonsert at Egypt ville sørge for 500 000 liter diesel til Gaza daglig, men fortsatt har vi ikke sett store endringer i tilgang på diesel. Mens vi venter på at drivstoff igjen skal komme inn i Gaza gjelder det ikke å bli alvorlig syk.

Denne artikkelen er opprinnelig fra Norsk Folkehjelps “Gazablogg” og publisert på palestina.no med tillatelse fra forfatteren. Kjetil Østnor blogger jevnlig om situasjonen på Gaza-stipen. Bloggen kan du lese her.

Les mer:

Gisha – Legal Centre for Freedom of Movement

Se oppdatering, “Who turned out the lights in Gaza this time?”

Se opdatering, “Gaza power plant shuts down”

Se oppdatering, “Severe shortages of electricity and fuel in the Gaza Strip resulting in rolling 12-hour blackouts”

Rapport fra 2008, ”Gaza Fuel Restrictions: Walking Towards Crisis” fra 2008

Palestinian Centre for Human Rights

Se pressemelding, “Gaza Is on the Brink of Health and Environmental Catastrophe Due to Power Outages
and Lack of Fuel”

Se pressemelding, “Gaza Power Plant Forced to Shut Down, PCHR Concerned by Deterioration of Humanitarian Conditions of Approximately 1.6 million Palestinians in the Gaza Strip”

Al Mezan Center for Human Rights

Se pressemelding, “Al Mezan Warns of Humanitarian Catastrophe in Gaza If Power Plant Remains Inoperative; Calls on International Community to Intervene to Ensure Availability of Industrial Fuel”

Se også hjemmesidene til Costal Municipalities Water Utility (CMWU)

About Kjetil Østnor

Kjetil har en mastergrad i Fredsstudier fra Trinity i Dublin hvor han skrev oppgaven sin om forsøkene på å skape fred mellom Palestinere og Israelere fra Madrid konferansen til tilbaketrekningen av Israel fra Gaza, sett i lys av internasjonal rett og makt politikk. Han har bakgrunn som fredskorpser ved Desmond Tutu Fredssenter i Cape Town og Norges KFUK-KFUM speidere. Senere har han vært stedlig representant i Palestina for Norsk Folkehjelp og jobbet som utenlandssjef i KFUK-KFUM Global. Han har også vært konsulent for UNICEF i Øst-Timor med programmer for og med ungdom. Fra og med våren 2011: Stasjonert som stedlig representant for Norsk Folkehjelp i Gaza.

Legg igjen en kommentar

*