Tusenvis av palestinskeide oliventrær vandalisert av ekstreme israelske bosettere hittil i år

Krigen om oliventrærne på Vestbredden fortsetter.

Oktober og november er tradisjonelt tiden for olivenhøsting for mange palestinere på Vestbredden. Dette pleier å være en aktivitet hele familier og slekt deltar på, og det er ofte forbundet med et anstrøk av høytid og forventning til hva årets høst vil innbringe. Dessverre har de siste årene sett en stadig økning i angrep på oliventrær og palestinske bønder fra ekstreme israelske bosettere, og dette tiltar ofte i styrke i tiden opp mot og under olivenhøstingen. Det siste året har vært spesielt ille, og det har utviklet seg til en regelrett «krig» om oliventrærne, slik NRK kunne melde i en lengre artikkel på sine nettsider i går.

Ca 45% av alt agrikulturelt land på Vestbredden er beplantet med rundt 12 millioner oliventrær, noe som utgjør levebrødet til ca 100.000 palestinske bønder, i følge en ny rapport fra FN-organisasjonen OCHA oPt(Office for the Coordination of Humanitarian Affaires occupied Palestininian Territories).

Mange av de palestinske bøndene lider under en rekke hindringer for å kunne komme til oliventrærne sine, hundringer som er mer eller mindre direkte følger av den israelske okkupasjonen; byggingen av separasjonsbarrieren og de ulovlige israelske bosettingene på palestinskeid land. Mange palestinske bønder har mistet direkte tilgang på sitt eget land, og må ha spesielle tillatelser fra israelske myndigheter for å kunne komme til olivenlundene sine gjennom porter i barrieren som igjen er kontrollert av israelske militære og er åpen bare på visse tidspunkt på dagen(og mange kun under selve olivenhøstingen).

I tillegg er det alle de israelske bosettingene  som gjør arbeid på olivenlundene og innhøstingen svært vanskelig. Bosettingene er bygd på palestinsk land og mange palestinske bøder må derfor tett opp til bosettingene for å kunne høste oliven fra sine egne trær. For noen er dette ikke bære vanskelig, det har også blitt nesten umulig på grunn av angrepene de møter fra bosettere. Både oliventrærne og palestinske bønder og deres familier selv har blitt angrepet på ulikt vis av israelske bosettere, melder NRK. Verst kan det se ut til å være i området rundt Nablus nord på Vestbredden, hvor friksjonen mellom ytterliggående bosettere og palestinske bønder i nærheten er stor.

Mellom januar og september i år har mer enn 7 500 oliventrær tilhørende palestinske bønder blitt ødelagt, enten ved å bli satt fyr på, rykket opp med roten, hugget ned eller på andre måter vandalisert av israelske bosettere.

Nesten 1500 trær ble ødelagt bare i oktober, noe som gjør at antall oliventrær ødelagt eller vandalisert av ekstreme bosettere hittil i 2011 er på rundt 9000. Dette medfører et betydelig inntektstap for palestinske bønder, som allerede lider under en svært anstrengt økonomi. Vandaliseringen inngår i den såkalte «price tag»-taktikken, som gjerne blir brukt når de mest ekstreme bosetterne mener de har noe å hevne, eller når Israel får kritikk fra omverdenen.

Mange menneskerettighetsorganisasjoner, som israelske Rabbis for Human Rights, Kirkenes Verdensråds Ledsagerprogram(EAPPI), som Kirkens Nødhjelp her hjemme er involvert i, deltar hver høst i innhøstingsarbeidet gjennom å ledsage palestinske bønder der de er mest utsatt for angrep fra ekstreme bosettere. I tillegg har israelsk militære de siste årene vært til stede på mange av de stedene der angrep oftest forekommer for å hindre dette. Hvorvidt dette i realtiteten er til stor hjelp for palestinerne er diskutabelt. Den stadige økningen i angrep og vandalisering av de palestinske olivenlundene tyder på det motsatte.

(Foto: Thomas Mandal og Elisabet Palerud)

About Elisabet Palerud

Elisabet Palerud har en master i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen hvor hun skrev sin avhandling om identitet- og rollehåndtering blant kristne palestinske kvinner i lys av politisk konflikt. Hun har også jobbet på Vestbredden for ledsagerprogrammet til Kirkens Nødhjelp. I august 2010 tok hun over ledervervet i Fellesutvalget for Palestina.

Legg igjen en kommentar

*