Palestinernes kamp for stasborgerskap

Som en reaksjon på den palestinske søknad om anerkjennelse som selvstendig stat i FN, har den amerikanske kongressen blokkert nesten $ 200 millioner i bistand til de palestinske selvstyremyndighetene (PA). I en kommentar til stansen i bistand som skulle gå til prosjekter knyttet til matvarehjelp, helsevesen og statsbygging, uttalte Ghassan Katib, den administrerende talsmann for PA at denne form for kollektiv straff kommer til å skade folket uten at noe positivt kommer ut av det.

I juli i år vedtok den amerikanske kongressen en resolusjon som oppfordret Obama-administrasjonen til å suspendere økonomisk hjelp til PA hvis de presset på for en FN-avstemning om anerkjennelse av den palestinske staten. De gjenværende midler til de palestinske selvstyremyndighetene for inneværende regnskapsår vil dermed ikke bli overført.
26. september var medlemmerne i FNs sikkerhetsråd samlet til uformelle diskusjoner om den palestinske søknad. Da de fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet er splittet, forventes det ikke at diskusjonene fører til en formell avstemning i nær fremtid. USA legger nå diplomatisk press på medlemslandene i Sikkerhetsrådet for at overbevise dem om å stemme nei eller avholdende og herved hindre palestinerne i å sikre et flertall i rådet.

Flertall i sikkerhetsrådet?
Av de 15 medlemmer i rådet, har Kina, Russland, India, Libanon og Sør-Afrika erklært sin støtte til den palestinske stat. Videre forventes det at Brasil også vil stemme for anerkjennelse. USA har derimot truet med å nedlegge veto mot søknaden, noe de ikke behøver å bruke hvis Palestina ikke klarer å få flertallet i rådet. Å alene stoppe søknaden som antas å være støttet av de fleste av verdens nasjoner er et trekk Washington prøver å unngå. Av de ikke-permanente medlemmer av Sikkerhetsrådet, har Nigeria, Garbon og Bosnia-Hercegovina anerkjent Palestina bilateralt, men de har ennå ikke erklært hva de vil stemme i en mulig avstemning i Sikkerhetsrådet.

Fredag 30. september møttes FNs sikkerhetsråds faste komité for opptak av nye medlemmer for første gang i forbindelse med den palestinske søknaden. Ifølge Haaretz, sa den libanesiske FN-ambassadør Nawaf Salam at komiteen er enstemmig enige om å fortsette møtet på ekspertnivå neste uke.

Ismail Haneih, politisk leder i Hamas i Gaza reagerte på søknaden ved å si at Hamas støtter opprettelsen av en palestinsk stat på betingelse av at staten Israel ikke blir anerkjent. Han uttrykte uenighet i Abbas metode for å skape en palestinsk stat ved å gå gjennom FN.

Samtidig presenterte Midtøsten-kvartetten sin nyeste fredsplan, og oppfordret Israel og Palestina til å gjenoppta forhandlingene. Kvartetten, bestående av USA, Russland, EU og FN oppfordret til å gjenoppta direkte fredsforhandlinger innen en måned og en forpliktelse til å søke en avtale innen utgangen av 2012. Som en respons, oppfordret palestinernes forhandlingsleder Saeb Erakat Israel å gripe sjansen. Ifølge han, er Palestinerne klar til å ta deres ansvar hvis Israel gjør det samme, og samtidig gjør en slutt på all aktivitet på den okkuperte Vestbredden.

Problemer med bosetningene
Når det gjelder bosetningene, derimot, har Israel langt fra sluttet aktiviteten. Tross anbefalinger fra det internasjonale samfunnet, godkjente Israel byggingen av 1100 nye boliger i det okkuperte Øst-Jerusalem denne uken. Dette trekket ble øyeblikklig møtt med kritikk fra EU og Israels nærmeste allierte, USA. Utenriksminister Hillary Clinton anser beslutningen som kontraproduktiv til fredssamtalene og sa at det ville skade forsøk på å gjenoppta direkte forhandlinger med de palestinske selvstyremyndighetene.

Catherine Ashton, Foreign Policy sjef for EU, sa til EU-parlamentet at det var med dyp beklagelse at hun hørte om planene.
De nye bygningene skal bygges i bosetningen Gilo, på land som ble okkupert av Israel i 1967. Konstruksjonsplanen omfatter små boliger, offentlige bygninger, en skole og en industriell sone. I løpet av de siste to årene har israelske myndigheter godkjent bygging av nesten 3000 boliger i Gilo.

Abbas Palestina
Etter å ha overlevert det palestinske søknad om statsdannelse i FN i New York, returnerte Mahmoud Abbas til hans hovedkvarter i Ramallah den 25. September hvor han ble ønsket velkommen av tusenvis av palestinere. Han ble møtt av alle lederne i PLO og Fatah samt tusenvis av jublende palestinerne med flagg, glade for at Abbas holdt sitt løfte om å gå hele veien til Sikkerhetsrådet.
I sin tale til folket sa Abbas at palestinernes rettigheter skal oppfylles på fredelig vis, gjennom forhandlinger, men ikke hvilke som helst forhandlinger. Palestinerne vil aldri gå til forhandlinger uten full legitimitet og fullstendig stans i bygging av bosetningene. Hans appell i FN, sa han, var på vegne av det palestinske folket.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/palestin/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273