Vil Palestina få sin anerkjennelse i september? Fellesutvalget rapporterer fra tirsdagens debatt

Amalie Skram var smekkfullt, og flere ble stående utenfor salen da Palestinakomiteen og LO i Oslo arrangerte debatt på på Litteraturhuset i Oslo i går. Temaet for debatten var ulike problemstillinger vedrørende palestinernes forslag om anerkjennelse av en palestinsk stat i september.

Panelet var satt sammen av Terje Kalheim, rådgiver i LOs internasjonale avdeling, Peter M. Johansen fra Klassekampen, stortingsrepresentant og nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen Bård Vegard Solhjell og den palestinske ambassadøren i Norge, Yasser Najjar.

Panelet (f.v.): Yasser Najjar, Terje Kalheim, Peter M. Johansen og møteleder Svein Mortensen (LO). Bård Vegard Solhjell måtte forlate panelet etter en time. Elisabeth Palerud (t.v.) oversetter. Foto: FuP

Panelet (f.v.): Yasser Najjar, Terje Kalheim, Peter M. Johansen og møteleder Svein Mortensen (LO). Bård Vegard Solhjell måtte forlate panelet etter en time. Elisabeth Palerud (t.v.) oversetter. Foto: FuP

6 punkterfor hvorfor Norge må stemme ja i FN, selv om det ikke skulle føre til palestinsk selvstendighet. Johansens innledning var på mange måter basert på erfaringer fra hans siste besøk til De palestinske områdene, der han har møtt representanter fra ulike palestinske fraksjoner og politiske partier. «Det kommer ingen palestinsk stat ut av FN,» konkluderte Johansen riktignok mot slutten av møtet, men oppfordret likevel til norsk støtte i Generalforsamlingen på følgende grunnlag:

1: Medlemskap i FN vil internasjonalisere konflikten, og plassere den i en organisasjon der den hører hjemme. Midtøsten-kvartetten og tidligere fredsavtaler som Camp David, Madrid-konferansen og Oslo-avtalen undergraver FNs rolle og har holdt dem utenfor altfor lenge.

2: Ved forslaget utfordrer palestinerne Vestens tradisjonelle støtte til Israel, og viser hvordan verden ser ut. Men dersom Norge og andre land bryter ut av det Johansen refererer til som Vestfronten, ser han også for seg som en potensiell realpolitisk konsekvens: et land som føler de står alene, omgitt av fiender og sviktet av sine tidligere allierte og venner.

3: Endring av det han kalte den råtne fredsprosessen og Norges evigvarende mantra, «forhandlinger og dialog». Han påpekte at avgjørelsen i 1948 (1947) var opprettelsen av to stater, ikke én.

4: Forslaget binder president Abbas og Det palestinske selvstyret (PA) til masta; til sine egne krav, sa Johansen. Sjefsforhandler for PA, Saeb Erekat har sagt klart og tydelig: «Det finnes ingen annen utvei enn FN.»

5: Den internasjonale aksjonen for boikott, deinvestering og sanksjoner (BDS) vil styrkes.

6: Når det går på trynet, blir palestinerne kanskje tvunget til å revitalisere sine egne organer (PLO, de ulike politiske grupperingene og sivilsamfunnet) og starte på nytt, konkluderte Johansen.

Også politiker Bård Vegard Solhjell har besøkt Vestbredden. Han ønsket i går å sette fokus på hvordan tiår med bygging av bosettinger på palestinsk jord gjør idéen om en palestinsk stat vanskeligere for hver dag som går. Han beskrev situasjonen som dramatisk, og sa at det haster med å komme frem til en tostatsløsning.

«Innflytting fra det tidligere Sovjetunionen har ført til stor endring i israelsk politikk og en markant dreining mot høyre,» sa Solhjell. «Den norske strategien overfor konflikten må endre seg, og vi må sette makt bak kravene,» fortsatte han.

Boykott av våpenhandel med Israel, og rettferdig dialog. Noen av tiltakene Solhjell trakk frem for å legge press på den israelske okkupasjonen var å fortsette boykotten av våpenhandel med landet, slik Norge lenge gjort. Videre ønsker han restriksjoner på import av israelske produkter fra okkupert palestinsk land. Han oppfordret også nordmenn til å gjøre mer overfor jødiske organisasjoner i USA som har alternative syn på konflikten – han trekker frem bevegelsen J Street, en pro-israelsk bevegelse som den siste tiden har fått stor oppslutning.

«Norge må stemme for en palestinsk stat i FN,» sa Solhjell og la til at Palestina økonomisk og politisk er mer kvalifisert enn andre selvstendige stater, som for eksempel Sør-Sudan.

Politikeren sa også at han ønsker en rettferdig dialog, noe han mener den ikke er i dag. Han fremhevet israelernes rett til sikkerhet, men var svært kritisk til den politikken som føres i Israel i dag. Et viktig poeng for ham er at begge parter i konflikten behandles likt.

Vil Norge anerkjenne palestinernes krav igjen, slik de gjorde i 2007? Det forelå ingen enighet i EU da kravet om anerkjennelse av den palestinske samlingsregjeringen forrige gang. Solhjell fortalte at han ønsker at Norge legger press på sine europeiske naboer for en felles anerkjennelse i EU. «Dette vil være et kjempeviktig skritt,» poengterte han.

Virkeligheten er imidlertid en annen: Portugal, Tyskland, Nederland og Tsjekkia har allerede sagt klart nei til palestinernes forslag.

I motsetning til Johansen mener LOs Terje Kalheim at Norge og verdenssamfunnet allerede har vendt Israel ryggen. «Det endret seg i ’81 da lederen for PGFTU (LOs ekvivalent i De palestinske områdene) gjestet LO-kongressen», innledet Kalheim.

Han er videre opptatt av at tvang ikke fører noen vei, og at palestinerne og israelerne før eller siden er nødt til å samles rundt et forhandlingsbord.

Dette er en av grunnene til at LO ikke boykotter israelsk fagbevegelse. Histadrut, den mektigste fagbevegelsen i Israel deltar fremdeles på LOs kongresser. «Bevegelsen trenger å høre hvorfor norsk fagbevegelse har endret sitt syn på Israel. PGFTU er også innvolvert med Histadrut,» svarte Kalheim på kritikken.

– Handler om mer enn bare Israel og Palestina. Palestinernes nye ambassadør til palestinerne, Yasser Najjar bekreftet at det palestinske initiativet i FN kom etter samtaler med både europeiske og sør-amerikanske statsledere og politikere. Han ville naturlig nok ikke si hvem, men begrunner forslaget i FN med at det er eneste utvei: «Vi har prøvd alt, derfor forlater vi nå forhandlingene.» Han trekker frem at problemene ikke bare berører de to folkegruppene i Israel og Palestina, men at det i realiteten foregår innenfor en større arabisk-israelsk konflikt.

I tenkeboksen: Yasser Najjar. Elisabeth Palerud (FuP) oversetter. Foto: FuP

I tenkeboksen: Yasser Najjar. Elisabeth Palerud (FuP) oversetter. Foto: FuP

«Land som står oss nær og endringer i land som nå viser sin støtte, gjør det lettere for palestinerne å oppfordre det internasjonale samfunnet til å ta ansvar», sa Najjar og la til at PA nå er i stand til å uttrykke seg med demokratiske midler.

Ingen beskyttelse for palestinske borgere. Den israelske avisen Haaretz skrev i går at Israel forbereder de israelske bosetterne på Vestbredden før 20. september ved å væpne enkelte innbyggere. Dette er en periode som ifølge Najjar kan føre til at en tredje intifada bryter ut. På spørsmål fra palestina.no om hva PA har gjort for å ivareta sikkerheten for sin palestinske befolkning i ukene som kommer, svarte ambassadøren at opprustningen er en politisk manøver fra Israel side der de distanserer seg fra virkeligheten. «Palestinske sikkerhetsstyrker har knapt nok våpen» fortalte Najjar oppgitt.

«Israel må bære ansvaret for eventuelle overtredelser bosettere begår. Dersom 2000 palestinere blir drept som følge av uro i forbindelse med avstemningen i FN, må Israel ta konsekvensene av dette», avsluttet Najjar.

Når forslaget fremmes i FNs generalforsamling er De palestinske myndighetenes intensjon å gjøre demonstrasjoner på Vestbredden ulovlig. Sikkerhetsapparatet på Vestbredden har ikke lov å bruke makt mot bosettere, og deres legitimitet omtales også som svært tynnslitt.

Det er ingen tvil om at enkelte israelske bosettinger på Vestbredden vil kjenne palestinske demonstranter tett innpå livet i september og vice versa. Det gjenstår det å se om Det palestinske selvstyret og IDF klarer å bevare kontrollen de kommende ukene.

 

Les mer: FN-ja til Palestina? (FriFagbevegelse.no)

About Olav Ørum

Olav Ørum har studert språk og lingvistikk ved Universitetet i Oslo, med hovedvekt på arabisk og hebraisk. Han har hatt studieopphold i Damaskus, Kairo og Jerusalem, og jobbet for Kirkens Nødhjelps ledsagerprogram i Israel og Palestina. Fra og med høsten 2012 skriver Olav masteroppgave i semittisk språkvitenskap med arabisk og hebraisk ved UiO.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/palestin/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273