PLO-reform og positiv atmomsfære i fokus når Fatah og Hamas igjen møtes i Kairo

Partiene Fatah og Hamas er enige om å møtes i Kairo førskommende mandag som et ledd i forsoningsarbeidet mellom de to. Samtaler om reform av PLO er ett av punktene på agendaen, et lyspunkt som sådan, men betyr på ingen måte at den palestinske maktkampen er over.

Igjen leder Egypt et møte mellom representanter fra Fatah og Hamas. I følge arabiske Al Jazeera skal partene diskutere sammensetningen av PLO, løslatelse av politiske fanger og effekten av dette, i tillegg til andre punkter som inngår i forsoningsavtalen. Nettstedet bekrefter at politisk nestleder i Hamas, Mousa Abu Mazrouq har vært i kontakt med sentralkomitémedlem i Fatah, Azzam Al Ahmad på telefon, og at møtet vil avholdes førstkommende mandag i Kairo. Mazrouq sier at ett av de viktigste målene med møtet er å skape en positiv atmosfære.

Leder i Hamas, Khaled Meshaal (midten). Kairo er i teorien Hamas' naturlige samarbeidspartner, sett med geografiske øyne, og med tanke på deres historiske forhold til Det muslimske brorskapet

Leder i Hamas, Khaled Meshaal (midten). Kairo er i teorien Hamas' naturlige samarbeidspartner, sett med geografiske øyne, og med tanke på deres historiske forhold til Det muslimske brorskapet

Han sikter muligens til den kontroversielle episoden som oppstod forrige gang Fatah og Hamas møttes Kairo, etter at avtalen hadde blitt skrevet under. Feiringen 4. mai ble utsatt i nesten to timer, som følge av at lederne for de to partiene innledet en heftig diskusjon. I en artikkel i Dar Al Hayat kommer det frem at Hamas-leder Khaled Meshaal insisterte på å få komme med en appell, men ble avbrutt av president Mahmoud Abbas, som mente han måtte oppføre seg som han selv og lederne i de andre palestinske fraksjonene – det skulle med andre ord ikke gis rom for ekstraordinære temaer. Det skal også ha vært uenigheter om hvor Meshaal skulle sitte; helt fremme sammen med Abbas, eller ikke. De egyptiske meglerne tok affære da Hamas var i ferd med å forlate seremonien, og besluttet omsider å tillate en ti minutter lang kommentar fra Meshaal. Abbas fikk en halv time.

Da de 13 palestinske partiene tidligere den dagen skrev under forsoningsavtalen, gjenstod en rekke viktige saker som partene ikke klarte å bli enige om (1) – kanskje også de mest avgjørende; dannelse av en ny regjering, retningslinjer for gjennomføring av valg innen mai 2012, reform av PLO og sikkerhetssamarbeid på tvers av Vestbredden og Gaza.

Les også: Gjennombrudd i forsoningsarbeidet mellom Fatah og Hamas (palestina.no, 28.04.11)

Klare retningslinjer. Hva gjelder PLO, har Kairo-avtalen som mål å integrere alle de palestinske partiene i organisasjonen, inkludert Hamas. Når representanter fra Hamas og Fatah møtes på nytt i Kairo på mandag er det stor mulighet for at de vil diskutere dannelsen av en såkalt «temporary leadership framework»-kommité, som etter avtalen skal bestå av følgende: Presidenten for Det palestinske nasjonalrådet (PNC), medlemmer av eksekutivkomitéen i PLO og partiledere fra alle de palestinske partiene, samt uavhengige personligheter. Komitéens oppgave vil være å drøfte vanskelige politiske og nasjonale saker (2).

Problematisk likevel. Men selv om rammeverket er bestemt, er diskusjonen rundt PLO og samlingsregjeringen på mange måter

Palestinernes president Mahmoud Abbas. For Fatah er forsoningen med Hamas og bruddet med sine tidligere allierte i Kairo et resultat av den arabiske våren. Samtidig kan samarbeidet være et skritt i retning palestinsk medlemskap i FN. Foto: FN

Palestinernes president Mahmoud Abbas. For Fatah er forsoningen med Hamas og bruddet med sine tidligere allierte i Kairo et resultat av den arabiske våren. Samtidig kan samarbeidet være et skritt i retning palestinsk medlemskap i FN. Foto: FN

fastlåst. En av de mange uenighetene i avtalen dreier seg om hvordan lederne skal bli enige om fordelingen av ministerpostene. Valg av statsminister har vist seg å være det vanskeligste. President Abbas har bestemt seg for at nåværende statsminister Salam Fayyad er beste og eneste alternativ. Hans sterkeste argument er at Fayyad egenhendig er garantisten for internasjonal støtte til Det palestinske selvstyret (PA). Påfallende nok virker Fayyad også å være Abbas’ eneste alternativ for fremtiden, i og med at Fatah og hans eget politiske program er avhengig av støtte fra USA og det internasjonale samfunnet. Hamas avviste blankt nominasjonen av Fayyad, og i følge enkelte partimedlemmer vil akseptering av Fayyad som statsminister være et stort tilbakeslag for regjeringen på Gaza-stripen. Avtalen sier på sin side at partene sammen skal bli enige om statsministerposten; basert på konsensus (3). Det er også enighet om at Abbas og Meshaal personlig skal samarbeide om å utnevne de viktigste ministerpostene.

Les også: Norge må anerkjenne en palestinsk samlingsregjering som inkluderer Hamas (palestina.no, 12.05.11)

Støtte fra Israel og USA avgjørende. Etter at Fatah og Hamas i april kunngjorde at de ville signere forsoningsavtalen, holdt Israel i en periode tilbake overføringene av palestinske skattepenger, som stod for lønningene til omlag 151 000 palestinske arbeidstakere. Etter sterkt press fra flere land, Midtøsten-kvartetten og FN, gav Israel etter og frigjorde midlene (4).  USA er også en viktig brikke i den palestinske økonomien. Selv om amerikansk bistand til PA kun utgjør et sted mellom 15 og 20% (5), vil en amerikansk boykott til å begynne med føre til at også Israel holder tilbake penger (som nevnt over). Videre kan sanksjonene påvirke andre enheter som støtter PA; USA vil for eksempel kunne stanse pengeoverføringer til forskjellige organer i FN (5). Det er derfor det internasjonale samfunnet, EU og Midtøsten-kvartettens oppgave å legge press på Washington i tiden fremover, skal forsoningsarbeidet mellom de rivaliserende palestinske partiene lykkes.

Les også: Samarbeidet mellom Fatah og Hamas: Pengestøtten til PA i fare (29.04.11)

FN-forberedelser i Qatar. Samtidig er forberedelsene til palestinernes forslag om anerkjennelse av en selvstendig palestinsk stat i FN i full gang. I dag og i morgen er Fatah-medlem Saeb Erekat i møter med representanter fra blant andre Saudi-Arabia, Egypt, Jordan og Algerie. Her vil de legge en strategi for den neste måneden, med sikte på å få størst mulig oppslutning når forslaget legges frem i FNs generalforsamling i september. Qatars statsminister Khalifa bin Hamad Al Thani leder møtet i Qatar.

Kilder:
1 – http://www.jmcc.org/documentsandmaps.aspx?id=828
2 – http://www.miftah.org/display.cfm?DocId=6938&CategoryId=5
3 – International Crisis Group: Middle East Report N°110 – 20 July 2011#III. Challenges
4 – Haaretz, 11. mai 2011
5 – http://www.imf.org/external/np/wbg/2009/pdf/022509.pdf
6 – International Crisis Group: Middle East Report N°110 – 20 July 2011#IV. The International Community’s Reaction

 

About Olav Ørum

Olav Ørum har studert språk og lingvistikk ved Universitetet i Oslo, med hovedvekt på arabisk og hebraisk. Han har hatt studieopphold i Damaskus, Kairo og Jerusalem, og jobbet for Kirkens Nødhjelps ledsagerprogram i Israel og Palestina. Fra og med høsten 2012 skriver Olav masteroppgave i semittisk språkvitenskap med arabisk og hebraisk ved UiO.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/palestin/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273