Det ulmer på Facebook: Unge palestinere organiserer seg, og statsminister Fayyad oppretter egen side

Antallet unge palestinere som organiserer seg gjennom sosiale medier for å markere sin missnøye med den politiske splittelsen vokser.  Nå har palstinernes statsminister Salam Fayyad selv lansert en Facebook-side, der han ber om forslag fra unge palestinere i Gaza og på Vestbredden til hvem som kan sitte i hans nye regjering – som må formes i løpet av de neste seks ukene.

Som et resultat av den viktige rollen sosiale medier har spilt i utviklingen i Midtøsten den siste tiden, lanserer statsministeren en egen Facebook-side der blant annet han skriver: «Vi er takknemmlige for deltakelsen til de unge i denne avgjørelsen. De spiller en viktig rolle i vår frihetsmarsj»

Palestinernes statsminister Salam Fayyad engasjerer seg på Facebook, i et forsøk på å tilfredstille det palestinske folkets krav om nasjonel enighet. Illustrasjone: Robert Klausen. Rettigheter: Fellesutvalget for Palestina

Palestinernes statsminister Salam Fayyad engasjerer seg på Facebook, i et forsøk på å tilfredstille det palestinske folkets krav om nasjonel enighet. Illustrasjone: Robert Klausen. Rettigheter: Fellesutvalget for Palestina

Lenke: Fayyads side på Facebook

Lenke: Dr.Fayyad Initiative (مبادرة د.سلام فياض لانهاء الانقسام)

Bare timer etter at statsministerens gruppe ble opprettet, var det kommet inn meldinger fra tusenvis av palestinere som sa sin mening. Mange etterlyser demokrati og større politisk spillerom.

«Vi vil ha nye ansikter som er utdannet og kvalifisert, og som har et holdbart rykte. Ikke politikere som kun ønsker å komme på TV», heter det i en kommentar.

Presset øker. Fatah dratt i begge retninger
14. februar ble regjeringen på Vestbredden oppløst, og statsminister Fayyad fikk i oppgave å danne en ny regjering. Sterkt presset av den siste tidens uroligheter i De palestinske områdene, med tydelige krav om at den politiske splitelsen må ta slutt, inviterte han Hamas og Fatah til forhandlingsbordet. Men hverken Fatah eller Hamas godtar Fayyads betingelser. De siste dagene har presset på de palestinske lederne økt kraftig, etter store demonstrajoner i flere palestinske byer.

Det foreligger også en såkalt Kairo-avtale som tidligere etteretningssjef i Egypt Omar Suleiman skal ha vært med å utforme. Fatah er det eneste palestinske partiet som har signert avtalen. Den reflekterer helt klart partiets ønsker om inflytelse i Gaza: Området skal styres av en komite bestående av ulike politiske partier. Samtidig skal styresettet på Vestbredden, der den Fatah-kontrollerte regjeringen sitter på makten, forbli uendret. I tillegg tar avtalen til orde for et sikkerhetssamarbeid på Gaza, men sier ikke noe om hvilken rolle Hamas får i sikkerhetsapparatet på Vestbredden.

Palestinernes president og leder for Fatah, Mahmoud Abbas, er på mange måter bundet til denne avtalen. Et brudd vil utvilsomt være skadelig for Abbas’ og Det palestinske selvstyrets (PA) forhold til Israel og USA – som gjør at PAs økonomiske støtte fra det internasjonale samfunnet også vil stå i fare. Intill videre kan det virke som om Abbas’ eneste håp er at fredsforhandlingene med Israel gjenopptas, noe det palestinske folket for øyeblikket har svært liten tillit til.

Ny bevegelse på Facebook planlegger demonstrasjoner 15. mars
Gruppen har ingen leder, kun et mål om å gjøre slutt på den politiske splittelsen blant palestinere. Den har flere tusen medlemmer og vokser hver dag. Studentene fra Gaza som står bak Facebook-siden ønsker ikke å stå frem med sine virkelige navn, i frykt for å bli arrestert. De oppfordrer til å ta etter sine brødre i Tunisia, Egypt og Libia, og har planlagt demonstrasjoner over hele Gaza og Vestbredden, samt i flyktningleirer i Jordan og Libanon den 15. mars.

Lenke til gruppen (arabisk): الشعب يريد انهاء الانقسام

Lenke til gruppen (engelsk): End the Division

The Guardian: Young Palestinians call for protests on 15 March

Oppfordrer til demonstrasjoner i flere land
Også i andre land skal det foreligge planer om demonstrasjoner. Gruppen oppfordrer palestinske støttespillere til å samle seg utenfor palestinske representasjonskontor og ambassader.

Lederen for Den palestinske foreningen i Norge, Nidal Hamad, sier til Palestina.no at det er liten sjanse for at det blir gjennomført demonstrasjoner i Norge. Palestinere fra ulike grupper og foreninger i Norge kommer imidlertid til å møtes rundt om i norske byer om en drøy uke, for å diskutere hva de selv kan gjøre fremover. Hamad sier han selv ikke er ansvarlig for initiativet, og understreker hvor viktig det er at palestinske samfunn i diasporaen først blir enige seg imellom, før de agerer. «Det er veldig viktig at palestinere blir enige før de beslutter hvilke tiltak som skal iverksettes i forbindelse med de interne politiske stridighetene i Gaza og på Vestbredden» sier han.

About Olav Ørum

Olav Ørum har studert språk og lingvistikk ved Universitetet i Oslo, med hovedvekt på arabisk og hebraisk. Han har hatt studieopphold i Damaskus, Kairo og Jerusalem, og jobbet for Kirkens Nødhjelps ledsagerprogram i Israel og Palestina. Fra og med høsten 2012 skriver Olav masteroppgave i semittisk språkvitenskap med arabisk og hebraisk ved UiO.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/palestin/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273