Reisebrev fra Palestina: 200 hektar forsømt olivenlund i Yanoun

Oliventrærne blir ikke stelt med, og det er for liten tid til å høste avlingene når den tid kommer. Bøndene har fått innvilget én dag på våren og én dag på høsten til å arbeide på olivenlunden, henholdsvis til stell og høsting. Andre dager når de nærmer seg trærne kommer væpnede bosettere øyeblikkelig og jager dem vekk. Dette forteller eierne av 200 hektar med oliventrær, der inntekten har blitt redusert til en syvendedel av hva den pleide å være. Området der de dyrker olivenen ligger cirka en kilometer fra utpostene til en israelsk bosetting.

Urørt olivenlund i Yanoun. Foto: Palestina.no

Urørt olivenlund i Yanoun.

Siden den israelske bosettingen Itamar ble grunnlagt for om lag 30 år siden, har bosettingen vokst betraktelig, samtidig som landsbyen Yanoun ved siden av har krympet. Og parallelt med denne utviklingen er også levebrødet til innbyggerne i den palestinske landsbyen gradvis i ferd med å forsvinne. Tidligere når gjeterne tok dyrene sine for nær utpostene til Itamar, eller når bøndene stelte med oliventrærne som ligger innenfor bosettingens nye sikkerhetssoner, ble de straks jaget bort av bevæpnede bosettere. Disse områdene står uberørt hele året med unntak av to dager, når den israelske hæren er til stede for å beskytte de palestinske bøndene mot bosettere. Da gjennomføres tidenes dugnadsarbeid: ploging, klipping, rydding og høsting til den store gullmedaljen.

“Vi får en dag på våren og en dag på høsten til å arbeide med trærne”, sier Khader som eier omlag en tredjedel av oliventrærne i nedre Yanoun. Han forteller at han hver sesong produserer rundt 10 tønner olivenolje fra dette området, som hver inneholder 17 liter. Tidligere år kunne han få i overkant av 70 tønner.

Bonden Khader Abu Nasallim får ikke lenger arbeidet med oliventrærne som ligger bare noen hundre meter fra der han bor. Foto: Palestina.no

Bonden Khader Abu Nasallim får ikke lenger arbeidet med oliventrærne som ligger bare noen hundre meter fra der han bor.

Nå unngår han og de andre bøndene i Yanoun området fordi de er redd bosettere. I boken “Living with Settlers” skrevet av norske Thomas Mandal, tidligere ledsager for Kirkens Nødhjelps pågående engasjement i landsbyen, fortelles det også om angrep på internasjonale som har kommet for å hjelpe til med oliveninnhøstingen.

Farlig også for gjeterne

Også gjeterne har blitt frarøvet land, noe som gjør at dyrene deres har begrenset beitemark. De som har dyrene sine på beite for nær utpostene til Itamar, risikerer å bli skutt på av patruljerende soldater – tilstede for å ivareta israelernes sikkerhet – eller møte på bevæpnede bosettere. Antall dyr har sunket dramatisk de siste årene. For en uke siden traff en Nadi på en bosetter, som siktet på ham med en pistol. Livredd grep Nadi etter en stein for å forsvare seg, og like redd flyktet bosetteren avgårde i en bil. Hendelsen hadde tilsynelatende ikke påvirket gjeteren fra Yanoun nevneverdig, og det var heller ikke første gang han hadde opplevd dette.

Nadi Beni Jaber forteller om sitt møte med bosetterne. Foto: Palestina.no

Nadi Beni Jaber forteller om sitt møte med bosetterne.

Forsømt mark

Jo nærmere man beveger seg utpostene til Itamar, jo mer legger man merke til at oliventrærne ikke blir stelt med slik de bør. Ugress og andre planter vokser tett inntil oliventrærne og tar dermed opp næringen som trærne trenger for å gro og produsere oliven. Én dags arbeid i området er på ingen måte nok til å rydde opp i alt krattet, så bøndene blir tvunget til å prioritere enkelte områder fremfor andre. Resultatet er at oliventrærne står uberørt og at lunden omsider gror igjen.

I bakgrunnen er jorda pløyd. I forgrunnen tør ikke bøndene i Yanoun lenger arbeide. Foto: Palestina.no

I bakgrunnen er jorda pløyd. På området i forgrunnen tør ikke bøndene i Yanoun lenger å arbeide.

Usikker fremtid

Innbyggerne i Yanoun beskriver fremtiden i Yanoun som svært bekymringsverdig. Problemet gjelder ikke bare for bøndene og gjeterne, men også for familiene og barna i landsbyen, som bokstavelig talt må trå varsomt når de ferdes i utkanten av landsbyen – det er farlig å nærme seg utpostene, som er synlig på så godt som alle høydene rundt Yanoun. De er godt bevoktet av israelske soldater.

Og hva skjer egentlig med fruktbar jord som står tom i en årrekke? Mange frykter at bosetterne i fremtiden vil gjøre krav på disse områdene, ettersom ingen benytter seg av dem. Det er mange måter bosetterne kan oppnå dette på: Ved å sabotere trærne i området, eller ved å tvinge de lokale bøndene vekk med makt. Håpet er at blant andre FN og Røde Kors legger press på den israelske hæren og krever at også palestinernes sikkerhet blir ivaretatt. Inntil videre kveles landbruket i Yanoun og den israelske bosettingen vokser.

About Olav Ørum

Olav Ørum har studert språk og lingvistikk ved Universitetet i Oslo, med hovedvekt på arabisk og hebraisk. Han har hatt studieopphold i Damaskus, Kairo og Jerusalem, og jobbet for Kirkens Nødhjelps ledsagerprogram i Israel og Palestina. Fra og med høsten 2012 skriver Olav masteroppgave i semittisk språkvitenskap med arabisk og hebraisk ved UiO.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/palestin/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273